Consulting

Vi är experter på att hjälpa bolag i IT-branschen, inom vilken vi har stor spetskompetens. Vi samarbetar med distributörer, leverantörer, återförsäljare och konsulter. Vår erfarenhet och kunskap om hur branschens säljprocesser fungerar och hur IT-bolagens slutkunder tycker och tänker gör oss till den ledande nordiska byrån inom flera av våra tjänsteområden.

Besök MPWR Consulting

Performance

Vi är konsulter som värnar om mänsklighet och engagemang. Med era medarbetare, era kunder och er verksamhet i fokus strävar vi alltid efter att ha en bra balans mellan att lyssna in och förstå, samt att inspirera och lära ut. Vi vill vara nära, äkta och engagerade för att skapa ett samarbete som håller hög kvalité och långsiktighet.

Besök MPWR Performance