MPWR Consulting optimerar försäljningen av Microsoft Surface

(Bildkälla: www.microsoft.com) 

(Bildkälla: www.microsoft.com)

Under det senaste året har Atea och Microsoft intensifierat samarbetet kring Microsofts hårdvarufamilj Surface. Försäljningen har ökat både tack vare en allmän positiv trend kring Surface, men också genom långsiktiga gemensamma satsningar inom området.

I en av dessa satsningar har MPWR Consulting samarbetat med Atea och Microsoft. Syftet för samarbetet har varit för MPWR Consulting att identifiera konkreta affärsmöjligheter för att säljorganisationerna på Atea och Microsoft ska kunna lägga sin tid i konkreta affärsprocesser.

Samarbetet emellan gav ett resultat på över 100 personliga möten och Teamsmöten, där närmare 80% har resulterat i affär efter sex månader.

”Det är primärt tre faktorer som gör detta samarbete särskilt lyckosamt. Det första är att vi har jobbat noga med urvalet av de bolag som vi vänder oss till i kampanjen. Att MPWR är specialiserade på att jobba med IT-lösningar, har varit viktigt för att skapa förtroende i dialogen med potentiella kunder och för att kvalificera alla leads på ett bra sätt. Slutligen har Atea och Microsofts säljorganisationer arbetat både långsiktigt och nära varandra enligt en ny modell, som inkluderar CRM system, vilket har bidragit till att vi skapat framgång genom hela försäljningsprocessen”, säger Anders Grönlund partneransvarig för Microsoft på Atea.

 

MPWR Consulting är ett konsultbolag specialiserade på att hjälpa IT-bolag i Norden att skapa efterfrågan, kvalificera leads och därigenom effektivisera arbetet med att nå sina affärsmål. 

Agenda IT-konferenser 2020

Under 20202 kommer vi återigen att arrangera våra nischade it-konferenser inom olika aktuella it-ämnen i Stockholm.

Konferenserna har varit av stort intresse för allt från bank och finans till retail, statliga myndigheter, kommuner och försäkring. Områden som berörs är it-säkerhet, molnsäkerhet, risk och compliance-frågor etc.

  • IT-Attacker                                    9 september, Stockholm
  • IT Risk & Compliance                  5 november, Stockholm
  • Cloud Security Day                      TBD, Stockholm

På vår konferenshemsida kan du finna mer information om årets alla konferenser samt registrering,
www.madison-event.com

Är Ni intresserade att delta som partner i form av talare eller utställare på någon av våra konferenser? Kontakta vår partnersäljare Jacob Nilsson för mer information.

Jacob Nilsson
jacob.nilsson@mpwr.se
+46 (0)76 002 01 37