Skip to main content

Under 20202 kommer vi återigen att arrangera våra nischade it-konferenser inom olika aktuella it-ämnen i Stockholm.

Konferenserna har varit av stort intresse för allt från bank och finans till retail, statliga myndigheter, kommuner och försäkring. Områden som berörs är it-säkerhet, molnsäkerhet, risk och compliance-frågor etc.

  • IT-Attacker                                    9 september, Stockholm
  • IT Risk & Compliance                  5 november, Stockholm
  • Cloud Security Day                      TBD, Stockholm

På vår konferenshemsida kan du finna mer information om årets alla konferenser samt registrering,
www.madison-event.com

Är Ni intresserade att delta som partner i form av talare eller utställare på någon av våra konferenser? Kontakta vår partnersäljare Jacob Nilsson för mer information.

Jacob Nilsson
jacob.nilsson@mpwr.se
+46 (0)76 002 01 37