startsida

VI HJÄLPER IT-BOLAG I NORDEN ATT NÅ SINA AFFÄRSMÅL

Läs mer...

Affärsutveckling

I våra affärsutvecklingsuppdrag samlar vi in och analyserar information för att skapa beslutsunderlag och åtgärdsförslag.

Säljutveckling

Säljutveckling handlar om att utforma strategier, utbilda och coacha säljkåren samt att planera marknadsaktiviteter.

Marknadsföring

Vi hjälper våra kunder att planera, genomföra och följa upp sälj- och marknadsaktiviteter för att utveckla försäljningen.

AKTUELLT

Några kunder