mpwr_top_02

Framgångsrika IT-events i hela Norden

Seeing is believing – När våra uppdragsgivare behöver visa sina lösningar och träffa sin marknad för att knyta kontakter kan vi ta hand om hela processen med att skapa större möten. Vi genomför allt från enkla seminarier och nischade round table events till det stora årliga flaggskeppseventet eller omfattande roadshows. Förutom att ansvara för själva arrangemanget säkerställer vi att rätt personer deltar i rätt antal och att evenemanget kopplas till försäljningsprocessen på ett naturligt sätt.

Madison Event

Madison Event är varumärket för våra egna nischade IT-event. Här erbjuder vi ledande aktörer inom respektive lösningsområde ett forum att möta väl utvalda slutkunder. Deltagarna på våra konferenser kommer enbart från slutkundsledet och representerar större och IT-intensiva organisationer. Eventen syftar både till att bygga varumärke och skapa konkreta affärsmöjligheter för våra uppdragsgivare.