KarriärSlide thumbnail

Insourcing Sälj & Marknad

”När våra kunder har behov av att förstärka sina sälj- eller marknadsorganisationer är vi en partner som stödjer med rätt typ av insourcad medarbetare.

Inside Sales

En person som jobbar dedikerat med att bygga sales pipe för kundens fältsäljarorganisation. Omfattningen på vår insats anpassas efter kundens behov och kan skalas upp och ned. Ofta löper dessa uppdrag på årsbasis med möjlighet till förlängning.

Marknadskoordinator

I marknadsorganisationen behövs ofta koordinatorer som kan initiera och projektleda marknadsaktiviteter från start till mål. Vi har erfarna konsulter som tar rollen som marknadskoordinatorer och hjälper våra kunder med dessa bitar. Precis som inom sälj anpassas omfattningen på vår insats utifrån kundens behov. ”