mpwr_top_02

Kanalutveckling och partnerkartläggning

De uppdragsgivare som säljer via kanal använder våra metoder för att etablera och utveckla sina samarbeten med nya och befintliga partners. Syftet är att snabba upp processen att identifiera och etablera samarbeten för att möta tillväxtmålen. Vi jobbar även med att stärka relationer och öka försäljningen hos befintliga partners.