mpwr_top_02

Målgruppssegmentering och kontaktkartläggning

Allt arbete inom marknadsföring och försäljning kräver en väl definierad målgrupp. Målgruppen utgör grunden för ett gott resultat. Vi på MPWR Consulting har specialiserat oss på business to businessorienterad försäljning för IT-branschen i Norden. Vi hjälper våra uppdragsgivare att segmentera marknaden, identifiera relevanta organisationer i utvalda segment samt identifiera önskade kontakter inom respektive organisation. Minst lika viktigt är arbetet med att kontinuerligt hålla befintliga målgrupper och kontaktuppgifter uppdaterade.