Skip to main content

Ledande IT-säkerhetsleverantör mot överbelastningsattacker

Med säte i Frankfurt, Tyskland, är Link11 Europas ledande IT-säkerhetsleveratör inom skydd mot överbelastningsattacker. Med hjälp av självlärande AI-teknologi stoppar Link11 automatiskt både kända och okända hot helt utan mänsklig inblandning. Den unika molnplattformen gör att Link11 är ensamma om att garantera att varje enskild attack stoppas inom max 10 sekunder.

Samarbetet med MPWR Consulting

Samarbetet mellan MPWR Consulting och Link11 inleddes under våren 2019 med bakgrund av att Link11 efterfrågade en långsiktig partner som kunde stödja bolagets etablering på den nordiska marknaden. Målsättningen med det pågående uppdraget är att öka både försäljning och varumärkeskännedom genom kvalificerad leadsgenerering.

”För oss är det viktigt att vår partner kan kommunicera med våra kunder på ett kvalitativt sätt och därför är MPWRs erfarenhet av IT-branschen mycket värdefull. Dessutom slipper vi fastna i onödiga språkbarriärer vilket gör att vi kan säkerställa en proffsig kundkommunikation.”  – Richard Kullenberg, Regional Sales Director Nordics, Link11

För att uppnå målen har MPWR skapat en långsiktig plan för att kontinuerligt bearbeta potentiella kunder över hela Norden. Arbetet utgörs av ett dedikerat SDR-team som kontinuerligt bearbetar prospekts via telefon och e-post. SDR-teamet består av erfarna konsulter med rutin från flera liknande IT-relaterade uppdrag och som dessutom pratar respektive lands modersmål. Syftet är att hela tiden överlämna ett jämnt flöde av kvalificerade leads som sedan säljteamet hos Link11 kan driva vidare mot affär. Samarbetet har resulterat i en stark pipeline för alla de nordiska länderna.

Teamet på MPWR är tillsammans med våra duktiga partners en bidragande faktor till vår starka tillväxt på den nordiska marknaden. Samarbetet har skapat förutsättningar som innebär att våra säljare kan fokusera på konkreta affärsmöjligheter samtidigt som MPWR håller god koll på övriga marknaden åt oss.” – Richard Kullenberg, Regional Sales Director Nordics, Link11

 

MPWR Consulting är ett konsultbolag specialiserade på att hjälpa IT-bolag i Norden att skapa efterfrågan, kvalificera leads och därigenom effektivisera arbetet med att nå sina affärsmål.