Skip to main content

 

Lead Generation i Norden

MPWR Consulting är den ledande leverantören av lead generation för IT-branschen i Norden. Idag har vi kontor i Sverige och Danmark, men i organisationen finns även konsulter från Finland och Norge.

Många av våra kunder är internationella IT-bolag med stark närvaro i Norden och för dem fungerar MPWR Consulting som en heltäckande partner för Nordens alla länder. Detta ger främst en möjlighet att skapa bättre resultat, men det innebär även en besparing av tid och pengar för våra uppdragsgivare.

Modersmål för att skapa goda resultat

I våra projektgrupper har MPWR anställda som talar de nordiska språken flytande. Att tala modersmålet är en förutsättning för att kunna skapa naturliga samtal och interagera med våra kunders marknader på ett meningsfullt sätt. Utöver detta har konsulterna också en djupare förståelse för respektive lands marknadskultur, uppförandekoder, normer samt att de är uppdaterade på utvecklingen i länderna. Detta skapar ett förtroende i dialogen med slutkunderna som är avgörande för att skapa god närvaro på marknaden och nå goda resultat i uppdragen.

Dessutom har MPWR god kunskap om de nordiska marknaderna när det gäller våra kunders konkurrenter, leverantörer, partners och distributörer. I uppdragen hjälper vi  kunder med urval och selektering av slutkundsmålgrupper som matchar våra kunders önskan utifrån t.ex. storlek, antal användare, geografi och bransch.

 

Vill Ni veta mer om hur MPWR Consulting kan stödja Er leadsprocess, i hela Norden eller i ett specifikt nordiskt land, kontakta någon av våra kontaktpersoner:

Sverige: Andreas Törnqvist, +46 (0)70 282 54 39

Finland: Markus Pettersson, +46 (0)76 145 15 80

Danmark: Peter Andersen, +46 (0)76 000 23 69

Norge: Jacob Nilsson, +46 (0)76 002 01 37