[av_layerslider id=’16’] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’alternate_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” custom_class=”] [av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vi hjälper våra kunder att ta ett helhetsgrepp om större strategiska utmaningar inom försäljning, marknadsföring och organisation eller att få stöd med genomförandet av mer avgränsade operativa insatser.

[/av_textblock] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vi delar in våra tjänster i fyra områden:
Performance Management, Affärsutveckling, Säljutveckling och Marknadsföring.

[/av_textblock] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [/av_one_half][/av_section][av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’1′ font=’entypo-fontello’ title=’Performance management’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor-3′] Att säkerställa framgång och måluppfyllnad i en verksamhet kräver ledare och medarbetare som arbetar i samma riktning mot gemensamma mål – varje dag. En grundsten som gör det möjligt är tydliga och väl förankrade mål, såväl på strategisk som operativ nivå. Till målen kopplas definierade processer rörande arbetet, rutiner och spelregler. Processerna är uppbyggda av förståelse och kompetens för hur arbetet ska skapa enhetlighet, effektivitet, arbetsmotivation och lönsamhet. Många faktorer samverkar och interagerar och målbilderna behöver sammanlänkas till prestation och resultat hos ledare och medarbetare i verksamheten.

 • Teamutveckling. Skapa motiverade, välmående och effektiva team som agerar utifrån gemensamma spelregler och förhållningssätt för att främja måluppfyllelse, välmående och goda resultat i verksamheten.
 • Ledarskapsutveckling. Utveckla ledare som med hjälp av rätt verktyg och tekniker i sitt ledarskap vägleder och tränar medarbetarna att genom förbättrade prestationer och resultatfokusering nå verksamhetens grupp- och individmål.
 • Utveckling av personlig effektivitet, arbetsrutiner och arbetssätt – Best Practice. Träna medarbetare att uppnå hög effektivitet i det dagliga arbetet samtidigt som samtliga arbetsuppgifter målsätts och tydligt definieras hur de utförs optimalt avseende genomförande och prioritering.
 • Kommunikationsutveckling. Utveckling av muntlig och skriftlig kommunikationen med målet att nå ökat resultat i form av kundnöjdhet, effektivitet och lönsamhet/försäljning. Vi erbjuder träning och utveckling i samtliga de kanaler som ni interagerar med era kunder (telefonkontakt, e-post, sociala medier och fysiska möten).
[/av_icon_box] [/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’1′ font=’entypo-fontello’ title=’Affärsutveckling’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor-2′]

Affärsutveckling bör vara ständigt pågående i alla verksamheter. Ibland är utmaningarna större än normalt och det krävs extern hjälp för att utveckla processer och delar inom organisationen för att ta nästa steg. Kanske behöver företaget bli mer konkurrenskraftigt? Eller lönsamheten förbättras? Borde organisationens produktivitets- eller effektivitetsnivåer mätas och analyseras? Vilket beslutsunderlag behövs inför lanseringen av en ny produkt?

I våra affärsutvecklingsuppdrag samlar vi in och analyserar intern och extern information för att kunna skapa och presentera den information som kunden behöver. Beslutsunderlaget ligger till grund för förslag på konkreta åtgärder som hjälper kunden att utvecklas.

 • Marknadsanalyser och marknadsundersökningar
 • Kundundersökningar
 • Effektmätningar
 • Konkurrentanalyser
 • Återförsäljarundersökningar
 • Medarbetarundersökningar
 • Effektivitets- och produktivitetsanalys
[/av_icon_box] [/av_one_half][av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’1′ font=’entypo-fontello’ title=’Säljutveckling’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor-1′]

Att utveckla försäljningsprocessen innebär ofta att man behöver förbättra människors kompetenser och ge dem rätt verktyg för att lyckas. Samt att implementera utvalda verktyg och styrtal i säljorganisationen. Vi hjälper er med hela flödet – från definition och målsättning i säljrollen till konkret genomförande av säljaktiviteter och slutligen uppföljning av mål och resultat.

 • Utbildning och coaching säljledare
 • Utbildning och coaching av säljare: Avslutsteknik, merförsäljning och säljande kundservice
 • Utformning av strategier och planer för försäljning
 • Utveckla befintlig eller bygga upp ny återförsäljarkanal
 • Kartläggning av potentiella kunder
[/av_icon_box] [/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’1′ font=’entypo-fontello’ title=’Marknadsföring’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor-4′]

Vi hjälper våra kunder att planera, genomföra och följa upp sälj- och marknadsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara integrerade med företagets strategi för att driva affärer och utveckla försäljning.

 • Helhetsansvar för innesäljfunktion (enskild säljare eller grupp)
 • Nykundsbearbetning/Leadsgenerering
 • Roadshows
 • Kund- och medarbetarevents
 • Konferenser
 • CRM-refresh – En uppdatering kundregister
[/av_icon_box] [/av_one_half]