[av_layerslider id=’16’] [av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” color=’alternate_color’ custom_bg=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” custom_class=”] [av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vi utbildar, coachar och tränar chefer och medarbetare i att stärka sin kommunikation och göra önskvärda förändringar. Det kan röra sig om arbetssätt, beteenden, kommunikation- genom metoder som vi själva strävar att leva efter hjälper vi er att utvecklas. Varje utveckling stor som liten börjar alltid hos varje enskild medarbetare och varje individ är unik med sin unika drivkraft. Därför har vi inga färdiga paket utan anpassar alla våra utbildningsinsatser utifrån er organisation, behov och mål.

[/av_textblock] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’right’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Om ni är som de flesta av våra kunder, intresserade av utveckling, så har ni troligen redan i nuläget gjort flera satsningar på utbildning och utveckling sen tidigare. Bra! Vi möter er precis där ni står idag, med de behov ni har och utifrån den nivå ni befinner er på, just nu. Som bolag tror vi att de bästa resultaten nås genom ett nära samarbete där ni, era mål och era medarbetare står i fokus från början till slut. Här nedan beskriver vi de huvudområden inom vilka vi hjälper våra kunder.

[/av_textblock] [av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=”] [/av_one_half] [/av_section] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”]
[/av_codeblock] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’ue83c’ font=’entypo-fontello’ title=’Coaching’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#0a0a0a’ custom_content=’#0a0a0a’ color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor’][/av_icon_box] [/av_one_full][av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vad är coaching och vem ska använda det?

Coaching är en otroligt framgångsrik metod för att skapa resultat, uppnå högre måluppfyllelse och ökad motivation hos såväl grupper som individer och är till för den som vill skapa en förändring och utveckling, hos sig själva eller hos andra. Att förändra beteenden samt sättet att tänka, lära och känna för att nå utveckling.

Inslag av Coaching ingår i samtliga av våra insatser. Även om teori är viktigt så är det i coachingen och träningen som förändringen sker. När medarbetarna får träna praktiskt, testa teorierna i arbetet och därefter få feedback och stöd – det är där den största utvecklingen sker. Vi utför olika former av coaching som individuell coaching, gruppcoaching, samtalscoaching eller livecoaching. Allt utifrån ert behov och vilja. En av nycklarna till att bli en framgångsrik coach är att vara flexibel så vi anpassar vår coaching efter det som passar er bäst.

Från nuläge till önskat läge

Syftet med coaching är att ta en person från nuläge till önskat läge. Görs det på rätt sätt kan det även öka personens drivkraft, motivation och hjälpa personen eller medarbetaren att ta nästa steg på sin utvecklingstrappa. Det är coachens ansvar att hjälpa, stötta och guida varje enskild individ på vägen. Coachens roll är att ställa rätt typ av frågor, guida, belysa beteenden och hjälpa medarbetaren att hitta sina egna svar på sina utmaningar eller problem. En coach hjälper personen utifrån var den befinner sig och anpassar sin kommunikation och det stöd som erbjuds till vad personen ifråga behöver för att ta sig vidare mot målet. Hjälp till självhjälp, så att vi övervinner hinder, hittar resurser och slutligen når målet. Det är en befriande känsla när vi som coacher tillsammans med medarbetaren når målet -ofta snabbare än vi båda hade trott möjligt.

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”] Vi har tron på att de allra flesta vill göra ett bra jobb och för att kunna göra ett bra jobb så är kommunikation och återkoppling två nyckelfaktorer. Det låter självklart och de flesta medarbetare och chefer skriver nog under på detta. Ändå är det enligt undersökningar 50 procent i Sverige som upplever att de får feedback alldeles för sällan. Det är också 54 procent som saknar ett konkret djup i den feedback de faktisk får (EEI-undersökning).  Vi kan hjälpa er att göra återkoppling, coaching och feedback till en naturlig del i er verksamhet.

Viktiga områden under en coachutbildning

Feedback på ett konkret och tydligt sätt – Feedback är inte alltid lätt att förmedla och är ofta sammankopplad med rädsla. Vi som människor vill bli omtyckta och då är det inte alltid lätt att genom feedback påtala en medarbetares utvecklingsområden. En annan vanlig utmaning är att ge stärkande feedback som verkligen lyfter personen och som upplevs äkta och unik. Vi går igenom SHARE-tekniken för att få såväl konstruktiv som positiv feedback att landa på ett bra sätt, olika forum för feedback, hur vi kan nyttja våra kommunikationskanaler på bästa sätt för feedback och Feedbacktrappan – för att identifiera mottagligheten hos personen vi ger feedback till.

Vår kommunikation som coach – Hur hittar vi balansen mellan att lyssna in och förstå samt övertyga och inspirera?

Att agera ledare är inte alltid lätt. Speciellt om vi inte är födda med talets gåva. ”Hur får vi dom att lyssna? Jag har ju sagt det här hundra gånger!” Vi har de rätta verktygen för hur just DU kan utveckla din förmåga att nå fram, skapa tydlighet och entusiasmera andra. Under våra coachutbildningar tränar vi såväl på verktyg för kroppsspråk, röstteknik som ordval och skräddarsyr samtliga upplägg efter just dina styrkor, behov och utmaningar. Övning ger färdighet – och tro oss – vi hjälper dig att nå dit du vill!

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”]
[/av_codeblock] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’ue8c7′ font=’entypo-fontello’ title=’Försäljning’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#0a0a0a’ custom_content=’#0a0a0a’ color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor’][/av_icon_box] [/av_one_full][av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Idrottsstjärnor tränar betydligt mycket mer än dom tävlar, i en säljares vardag är ofta förutsättningarna annorlunda. Det är match, varje dag med synliga resultat. För att kunna öka sin försäljning krävs det feedback, utbildning och träning. 

Byggstenar som påverkar försäljningen

Oavsett vilken bransch du är verksam i eller vilken produkt eller tjänst du säljer, så finns det betydande byggstenar som påverkar och kan öka din försäljning. Det finns både de delar som rör säljprocessen i stort; målgruppsanalyser, lead-generering, analys av kundsegment osv. Det finns även de delar som varje säljare själv direkt kan påverka; ökade säljinitiativ, effektiva säljtekniker, nyttjandet av konkreta säljtips och säljmetoder.

Vi tror på ett sälj som bygger på långsiktighet och förtroende i relationen. En bra säljare övertalar inte kunden, den övertygar. Och alltid, alltid, alltid så är det kunden som fattar beslutet – säljaren lyssnar mer än den pratar och anpassar såväl erbjudande som argument utifrån kundens behov. För att lyckas med detta så krävs flera komponenter – och en rejäl dos av träning.

Vi hjälper er att tillsammans med olika verktyg för mindset och tekniker skapa en positiv inställning till sälj för att därefter bygga på med effektiva och professionella säljverktyg. Dina medarbetare får därmed de bästa förutsättningarna för att på ett naturligt och genuint sätt kommunicera försäljning som en naturlig del i sitt vardagliga arbete. Det i sin tur kommer öka era säljresultat och ge er lojala kunder.

Vi på MPWR Perfomance Management kan hjälpa er med hela eller delar av säljprocessen – från mötesbokning och säljmöten till avslut. Vi erbjuder hjälp, stöd och träning i argumentationsteknik, invändningshantering och förhandlingsteknik. Behöver ni öka effektiviteten i kundbearbetningen, maximera utfallet av offertskrivningen eller få hela säljkåren att aktivt praktisera värdebaserad försäljning? Eller är ni i början av processen att introducera merförsäljning i er kundservice/support? Oavsett läge eller nivå – vi har erfarenhet av vad som faktiskt skapar en förändring i praktiken och delar gärna med oss av såväl verktyg som erfarenheter för att öka förutsättningarna för er att lyckas.

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vad kan vi konkret hjälpa till med?

Säljteknik – Vi hjälper era säljare med praktiska verktyg och konkreta metoder för en förbättrad säljteknik. En säljdialog består av olika beståndsdelar och vi hjälper er att bryta ner dessa på ett okomplicerat sätt med både vad-hur-varför och exempel på hur verktygen nyttjas för att skapa säljdialoger som är professionella, effektiva och kundfokuserade. Vi tittar tillsammans på hur de olika delarna i en kvalitativ säljdialog samspelar, för att ge er rätt förutsättningar att lyckas med försäljningen och samtidigt generera en ökad kundnöjdhet.

Förmågan att se och identifiera köpsignaler och behov – För att lyckas med försäljningen behöver vi ha förmågan att såväl lyssna som ställa relevanta frågor till våra kunder. Varje kund är unik och dess situation och behov är det som styr vilken inriktning vår dialog tar. Vinningen, nyttan och värdet av det vi erbjuder behöver anpassas så att det blir relevant och aktuellt just för den kunden vi för dialogen med. Vi hjälper era säljare att träna upp sin förmåga att lyssna, identifiera köpsignaler samt tekniker för att förbättra sin frågeteknik för att kartlägga och uppmärksamma kundens behov .

Mental inställning till sälj – Få saker kräver lika mycket uthållighet och tålamod som försäljning. Både vad gäller att hålla fokus och energi på rätt nivå samt att kunna hantera invändningar eller nekande svar, på ett professionellt sätt. Att ställa om mentalt och bemöta nästa kund med fortsatt starkt engagemang, respekt och nyfiket intresse kräver träning och rätt mental inställning. Försäljning handlar lika mycket om att arbeta med sin egen bild av arbetet och den interna målbilden av vilken säljare vi vill vara, som att lyckas med en kommunikativt stark och kundorienterad dialog. Hur vi ser på oss själva och vår mentala inställning är helt avgörande för såväl vår kommunikation som själva utfallet i säljdialogen.  Vi hjälper era säljare med konkreta metoder för att öva upp och bibehålla rätt mental inställning och även skapa förståelse för hur rätt mental inställning påverkar kundupplevelsen, säljresultatet och i slutändan lönsamheten.

Värdebaserad försäljning – Vi tror på värdebaserad försäljning vilket betyder att kundvärdet och kundnyttan alltid går först. Våra kunder köper inte en produkt eller en tjänst i sig, utan de köper det värde den tillför. Vi hjälper era säljare att få fram kärnan i vad era produkter/tjänster skapar för värde för era kunder och tränar upp förmågan att förmedla detta värde till era kunder. Konsten att lägga fram ert erbjudande på ett sätt som återspeglar det värde som är viktigt för kunden, hänger självklart även tätt ihop med förmågan att ställa relevanta frågor och att lyssna in vad kunden berättar. Precis som era produkter och tjänster är viktiga, så är även era kunder värdefulla och att ha återkommande kunder och framförallt rätt kunder är livsviktigt för ett bolags fortsatta framgång. Och vägen dit, skapas genom värdebaserad och kundanpassad försäljning.

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”]
[/av_codeblock] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ title=’Kundnöjdhet’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#0a0a0a’ custom_content=’#0a0a0a’ color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor’][/av_icon_box] [/av_one_full] [av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vill ni ta er kundnöjdhet till nästa nivå? 

Kundernas förväntningar på ett snabbt, proffsigt och gott bemötande ökar, vilket ställer krav på oss som kommunikatörer att i alla lägen behålla vår professionalism samtidigt som vi löser kundens ärende efter bästa förmåga. Detta kräver ständig utveckling och träning och en förmåga att nyttja sina kommunikativa verktyg på ett bra sätt.

Att skapa ökad kundnöjdhet och långvariga kundrelationer är en betydande del för lönsamheten i ett företag eller en organisation. För myndigheter och kommunala verksamheter handlar det om att nyttja resurserna på bästa och mest effektiva sätt, samt kunna leva upp till den servicenivå som vi medborgare förväntar oss. För företag och vinstbärande organisationer handlar det ofta om konkurrenskraft och hållbarhet. Oavsett om vi kommunicerar via telefon, mejl, sociala medier eller fysiska möten är det lika viktigt att ha en enhetlig, effektiv och serviceinriktad kundkommunikation.

Skapa långvariga och trogna relationer

Vi på MPWR Performance Management hjälper er att öka kundnöjdheten och skapa långvariga och trogna kundrelationer. Att uppnå den där ”wow”-effekten, äkta engagemang och få till de där små skillnaderna, som gör hela skillnaden. För oss är det viktigt att utgå ifrån vad ni redan gör bra idag, vilken nivå ni är på, era behov och era utmaningar för att på bästa sätt kunna anpassa utbildning, träning och uppföljning just för er. Vi vill förstärka och utveckla ert kundbemötande till nästa nivå, inte skapa något som känns krystat eller konstlat.  Vi tror på att man lär sig och utvecklas som mest när det både är relevant, praktiskt användbart och då det finns en tydlig koppling till hur det vi lär oss tar sig uttryck i vårt vardagliga arbete.

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Vi vet också att motiverade medarbetare presterar bättre och kan man ha roligt under tiden så går resan mot bättre resultat betydligt snabbare. Därför är vår strävan även att göra vår insats hos er så effektiv, inspirerande, lärorik och stimulerande som möjligt. Vi utvecklar och justerar våra upplägg så att de just ska passa er verksamhet så bra som möjligt. Se mer om vår metod här

Vikten av ett gott bemötande

Har ni någon gång lagt på luren och känt er väl bemötta och omhändertagna, fast samtalet inte gick som ni hade hoppats när ni ringde in? Känslan av att få ett gott bemötande av en person som lyssnar, förstår samt styr mot en lösning väger ofta tyngre än att få just det besked vi som kund önskar.  Vi vill veta att personen som vi pratar med tar oss på allvar och gör sitt bästa för att tillgodose våra behov. Det är de små detaljerna i vår kommunikation som gör skillnaden i hur vårt bemötande uppfattas. Genom att belysa de olika momenten i kundkommunikationen kan vi hjälpa er att ta den till nästa nivå och kommunicera på ett sätt som ger bäst effekt.

Många av våra kunder håller en väldigt hög nivå på sitt kundbemötande, skillnaden är små detaljer i kommunikationen som ger stor effekt på kundbemötandet. Här nedan kommer några exempel på betydelsefulla delar i en kvalitativ och professionell kundkommunikation. Det är viktigt att komma ihåg att många delar i kommunikationen kan uppfattas som självklarheter, men som är svåra att få till i verkligheten. För att dessa självklarheter ska bli en del av vardagen och förmås genomföras i varje läge, oavsett kund och situation, så behöver vi träna, utmanas, uppmuntras och få feedback. Det är minst lika viktigt att analysera HUR vi kommunicerar som VAD vi kommunicerar.

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”]
[/av_codeblock] [/av_one_full] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ title=’Teamutveckling’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#0a0a0a’ custom_content=’#0a0a0a’ color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_class=’box-vad-vid-gor’][/av_icon_box] [/av_one_full] [av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Var befinner sig din grupp? 

Vi tror att de flesta människor vill göra ett bra jobb men det finns många faktorer på en arbetsplats som kan påverka engagemanget och prestationsförmågan. Forskning visar starka samband mellan teambaserat arbetssätt, välfungerande grupper och medarbetares inre motivation och engagemang. Har det uppstått grupperingar och bristande motivation så kan det vara bra med ögon som kommer utifrån, som har verktyg, tips och råd att ge och som inte har har mandat över anställning, lön eller känner någon sedan tidigare i gruppen.

Varje grupp rör sig genom olika stadier och beroende på var gruppen befinner sig presenteras nya utmaningar och frågeställningar att besvara. Vi hjälper er grupp att fungera på ett harmoniskt, effektivt och produktivt sätt genom beprövade metoder och verktyg. Hur vi riktar insatsen styrs helt av: Var befinner sig din grupp? Och vart vill du att den ska vara? Vilka aktiviteter och åtgärder har ni redan gjort och hur långt har ni kommit?

Ett brett spektra av insatser

Vi arbetar i dagsläget med ett brett spektra av insatser där det är värt att betona att många team vi samarbetar med idag, redan fungerar bra ihop! Det är mer effektivt att lägga mer ved på brasan när den är varm och glöder än att vänta tills den slocknat. Alla team behöver påfyllning, utveckling och uppmuntran. Precis som en familj eller en vänskapsrelation behöver underhållas för att skapa ny glöd och fler minnen, så behöver ett team, som träffas dagligen också underhållas för att skapa en härlig, tillitsfull och effektiv kultur.

[/av_textblock] [/av_one_half] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”] [av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

Ett starkt och effektivt team leder till ökad prestation, minskad uppsägning, sjukskrivning och nöjdare kunder. Vi arbetar även med grupper där bristningar har uppstått – grupperingar, missnöje, konflikter, ”skitsnack” och mobbing. I dessa fall behöver ofta både gruppen som helhet stöd i att förstå anledningarna bakom, men också hjälp att lyfta blicken framåt mot hur de i teamet vill att det ska vara och konkreta verktyg för hur de tar sig dit. Det krävs även stöd på individnivå för att bryta negativa spiraler eller invanda mönster och hitta nya vägar där låsningar tidigare präglat kontakten. I samtliga fall agerar vi som coacher, stöd och finns med hela vägen för att säkerställa att samtliga åtgärder genomförs och successivt bidrar till att återskapa tilliten, förtroendet och välmåendet i gruppen.

Lång erfarenhet av teamutveckling

Vi har lång erfarenhet av teamutveckling och vi strävar alltid efter att förstå de unika utmaningar som varje enskild grupp står inför. Det kan röra sig om att gå från bra till bättre eller att rusta sig inför kommande förändringar. Det kan finnas utmaningar i form av informella ledare eller grupperingar, stress eller behov av att få stöd och metoder för att prioritera bättre. Vad det än är, så finns det alltid vägar framåt, bara man har rätt karta och en bra navigatör. Och ett stöd som faktiskt finns med under resan, inte en konsult som sätter sig på sina höga hästar, kastar ur sig floskler och sen går. Utan som stannar, ser er och arbetar tillsammans med er och verkligen bryr sig.

[/av_textblock] [/av_one_half]