Skip to main content

Qlik är ett bolag som levererar intuitiva lösningar för datavisualisering, applikationer för guidad analys och rapportering.

En viktig kanal för att hålla marknaden informerad om Qliks lösningar samt för att skapa försäljningsmöjligheter är olika former av event. Qlik och MPWR Consulting har ett långtgående samarbete, som syftar till att optimera de investeringar Qlik gör på marknadssidan samt att se till att de skapar maximalt stöd för säljorganisationen.

”MPWR Consulting bidrar till en mätbar ökad ROI på våra event. Jag har ett ansvar för marknadsföringen i samtliga nordiska länder och då är det, förutom tydliga resultat, en stor fördel att MPWR kan stödja oss i hela regionen” säger Nina Palmgren, Nordic Marketing Director, Qlik.

MPWR Consulting är ett konsultbolag inom affärsutveckling och säljutveckling, som hjälper IT-bolag i Norden att nå sina affärsmål.